Bezpłatne szkolenia dla rodziców

Bezpłatne szkolenia dla rodziców

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Torunia zaprasza na bezpłatne szkolenie z udzielania I pomocy przedmedycznej małym dzieciom, które jest dedykowane rodzicom i opiekunom małych dzieci.

Szkolenia przeprowadzi, wyłoniona przez Urząd Miasta Torunia, firma MULTIMED Tomasz Sylwanowicz ul.Kusocińskiego 10a/85, 87-100 Toruń (wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 001588063, NIP 879-251-69-98, REGON 341290896. oraz do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Toruniu pod numerem 2.04/00006/2013 z dnia 11.02.2013r.)

Szkolenia prowadzone będą przez instruktorów z wykształceniem medycznym, czynnych zawodowo, współpracujących ze Zintegrowanym Systemem Ratownictwa Medycznego.

Szkolenia prowadzone będą zgodnie z najnowszymi standardami postępowania, przy pomocy profesjonalnych fantomów oraz sprzętu medycznego wielorazowego, jak i jednorazowego użytku.

Zajęcia podzielone będą na część teoretyczną i praktyczną, z naciskiem na praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności.

Ramowy program szkolenia obejmuje:

a) informacje o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej u noworodka, niemowlęcia i dziecka:

-) bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia,

-) zasady zabezpieczania miejsca zdarzenia,

-) środki używane do ochrony osobistej ratownika,

-) etapy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

-) aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

b) podstawowe zabiegi resuscytacyjne/podstawy podtrzymywania życia u noworodka, niemowlęcia i dziecka:

-) postępowanie w przypadku dziecka nieprzytomnego, oddychającego;

-) postępowanie w przypadku dziecka nieprzytomnego, bez oddechu – resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci;

-) zasady używania Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED),

-) ćwiczenia na fantomach dziecięcych;

c) postępowanie w przypadku zadławienia niemowlęcia i dziecka;

d) stany zagrożenia życia u noworodków, niemowląt i dzieci:

-) rodzaje ran i krwotoków – sposoby zaopatrywania ran i krwotoków (w tym krwotok z nosa),

-) złamania, zwichnięcia, skręcenia – zasady unieruchamiania,

-) zasady postępowania podczas wystąpienia oparzeń,

-) zasady postępowania w przypadku omdlenia,

-) zasady postępowania w przypadku porażenia prądem,

-) zasady postępowania w przypadku upadków z wysokości i wypadków z udziałem pojazdu i pieszego.

Szkolenie jest bezpłatne, trwa 4 godziny i odbędzie się w godzinach 16.00-20.00, w 4 terminach, do wyboru:

16.11.2023 r. ul. Andersa 21 – Żłobek Miejski nr 4;

21.11.2023 r. ul. Olszewskiego 16 a – Kopernikański Ośrodek Integracji;

05.12.2023 r. ul. Olszewskiego 16 a – Kopernikański Ośrodek Integracji;

12.12.2023 r. ul. Olszewskiego 16 a – Kopernikański Ośrodek Integracji;

W szkoleniu może wziąć udział 20 osób, więc decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zapisy bezpośrednio u osoby przeprowadzającej szkolenie, tj. p. Tomasza Sylwanowicza pod nr tel. 790 893 933.

Nie ma możliwości zapisania się na szkolenie inną drogą.

W związku z powyższym uprzejmie Państwa proszę o przekazanie rodzicom/opiekunom prawnym informacji i zaproszenia na bezpłatne szkolenie z udzielania I pomocy małym dzieciom.