O programie – PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE (PPZ)

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

  • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci)
  • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu

Standardy przedszkola promującego zdrowie:

  1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmocnienia zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
  4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

O PROGRAMIE

Więcej informacji o programie Przedszkole Promujące Zdrowie znajdą Państwo na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli https://www.kpcen-torun.edu.pl/

PRZEDSZKOLNY ZESPÓŁ DS. PROMOCJI ZDROWIA:

  • Ewa Stopińska – koordynator projektu
  • Agnieszka Murawska
  • Magdalena Szostak
  • Anna Wegenke