Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Od 27 lutego 2023r. rozpoczynają się postępowania rekrutacyjne dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Link do komunikatu:

>https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-2<

Rodzice dzieci uczęszczających w tym roku szkolnym (2022/2023) do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych GMT, w przypadku woli korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci w następnym roku szkolnym (2023/2024) są zobowiązani w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (tj. w terminie do 20 lutego 2023r.) złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Zarządzenie Nr 19 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25.01.2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024: z_19_2023

UWAGA RODZICE !!!

Zapraszamy Rodziców dzieci NOWOPRZYJĘTYCH na zebranie organizacyjne:

3 letnich w dniu 29 czerwca 2022r. (środa) o godz. 16.30

4,5,6 letnich w dniu 30 czerwca 2022r. (czwartek) o godz. 16.30

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie tylko jednego rodzica (na zebranie nie przyprowadzamy dzieci).

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych PM 10

Data publikacji 08.04.2022r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych PM 10

Data publikacji 30.03.2022r.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023
odbędzie się w dniach 14.02.2022 r. – 02.03.2022 r.

Oferta przedszkoli, wnioski i oświadczenia będą dostępne wkrótce pod adresem: http://www.torun.przedszkola.vnabor.pl
Więcej informacji organizacyjnych: https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-1

TERMINARZ REKRUTACJI:
Proszę zapoznać się z poniższym harmonogramem i ściśle przestrzegać terminów:

– 14.02. – 02.03.2022 do godziny 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolu pierwszego wyboru

– do 25.03.2022 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

– 30.03.2022 do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

– 30.03.2022 od godziny 12:00 do 06.04.2022 do godziny 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

U W A G A !!! Brak potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!

– 08.04.2022 do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola, których rodzice złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, mają zapewnione miejsce w przedszkolu w nowym roku szkolnym 2022/2023.

 Przyjmowanie wniosków odbędzie się od godziny 8.30 do godziny 14.30
z zachowaniem reżimu sanitarnego. Prosimy o przyniesieniu wniosku przez jednego rodzica. Rodzic składający wniosek proszony jest o zabezpieczenie maseczką (nie przyłbicą ani chustą) ust i nosa, założenie jednorazowych rękawiczek i zachowanie odpowiedniej odległości.