Rekrutacja

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Toruniu w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024:

lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Przedszkole Miejskie Nr 10 w Toruniu lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 12.04.2023r. do godz. 15:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Od 27 lutego 2023r. rozpoczynają się postępowania rekrutacyjne dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Link do komunikatu:

>https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-2<

Rodzice dzieci uczęszczających w tym roku szkolnym (2022/2023) do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych GMT, w przypadku woli korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci w następnym roku szkolnym (2023/2024) są zobowiązani w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (tj. w terminie do 20 lutego 2023r.) złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Zarządzenie Nr 19 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25.01.2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024: z_19_2023

Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkola:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/

PM_Zasady_rekrutacji-2