Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Od 04 marca 2024r. rozpoczynają się postępowania rekrutacyjne dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Link do komunikatu:

>https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-2<

Rodzice dzieci uczęszczających w tym roku szkolnym (2023/2024) do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych GMT, w przypadku woli korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci w następnym roku szkolnym (2024/2025) są zobowiązani w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (tj. w terminie do 26 lutego 2024r.) złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracje zostaną rozdane i zebrane w odpowiednim terminie przez nauczycieli grup.

Zarządzenie Nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24.01.2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025: https://bip.torun.pl/zarzadzenie/56226/zarzadzenie-nr-11-2024

Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkola:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/

Uchwała NR 1268/24 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania:

Uchwała RMT 1268

Link do miejsca jej publikacji:

https://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2024&poz=1082