Ogłoszenie o przerwie wakacyjnej

Szanowni Rodzice!

Informuję, o terminie przerwy wakacyjnej
w Przedszkolu Miejskim nr 10

24.07.2023 r. – 13.08.2023 r.

Zarządzenie PM Torunia Nr 397

Szanowni Rodzice!

Informuję, o terminie przerwy wakacyjnej
w Przedszkolu Miejskim nr 10

18.07.2022 r. – 07.08.2022 r.

Zarządzenie nr 323 PM Torunia z dn.22.12.2021

Szanowni Rodzice!

Informuję, o terminie przerwy wakacyjnej
w Przedszkolu Miejskim nr 10

26.07.2021 r. – 08.08.2021 r.

Z uwagi na zagrożenie COVID – 19 nie planuje się organizowania tzw. „przedszkoli zastępczych”. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola, przez okres 2  wakacyjnych tygodni rodzice będą musieli zapewnić opiekę dzieciom we własnym zakresie. Zapisy dzieci na okres dyżuru wakacyjnego odbędą się w późniejszym terminie,
o którym zostaną Państwo poinformowani.

Elżbieta Piątkowska

dyrektor PM nr 10

w Toruniu