Ogłoszenie o przerwie wakacyjnej

Szanowni Rodzice,

W załączeniu ZARZĄDZENIE NR 305 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 29.11.2023 r. w sprawie ustalenia terminu przerw w pracy przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.

Dla Przedszkola Miejskiego Nr 10 termin przerwy wakacyjnej to:

od 22.07.2024 r. do 11. 08.2024 r.

oraz dodatkowa przerwa w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych przedszkola w dniach przypadających pomiędzy dniami wolnymi, będzie to: 2 maja 2024 r. (czwartek) i 31 maja 2024 r. (piątek).

Zarządzenie nr 305 PM Torunia z dn.29.11.2024

Z poważaniem

Anna Lewandowska

Dyrektor PM10

Szanowni Rodzice!

Informuję, o terminie przerwy wakacyjnej
w Przedszkolu Miejskim nr 10

24.07.2023 r. – 13.08.2023 r.

Zarządzenie PM Torunia Nr 397

Szanowni Rodzice!

Informuję, o terminie przerwy wakacyjnej
w Przedszkolu Miejskim nr 10

18.07.2022 r. – 07.08.2022 r.

Zarządzenie nr 323 PM Torunia z dn.22.12.2021

Szanowni Rodzice!

Informuję, o terminie przerwy wakacyjnej
w Przedszkolu Miejskim nr 10

26.07.2021 r. – 08.08.2021 r.

Z uwagi na zagrożenie COVID – 19 nie planuje się organizowania tzw. „przedszkoli zastępczych”. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola, przez okres 2  wakacyjnych tygodni rodzice będą musieli zapewnić opiekę dzieciom we własnym zakresie. Zapisy dzieci na okres dyżuru wakacyjnego odbędą się w późniejszym terminie,
o którym zostaną Państwo poinformowani.

Elżbieta Piątkowska

dyrektor PM nr 10

w Toruniu