Kącik logopedy

Ładne mówienie, to fajna rzecz!
Logopedia super jest, lecz…
Starań Pani, dzieci i rodziców wymaga,
Gdy mówienie niedomaga.

Pani Asia rymy tworzy ?
I kto do terapii się przyłoży,
Pięknie mówi wszystko w mig
Popijając wody łyk!

Zadnia logopedy

w przedszkolu koncentrują się wokół 3 obszarów:

1.     Diagnoza:

·       badania przesiewowe we wszystkich grupach wiekowych zawsze  na początku roku szkolnego, pod kątem wad wymowy i mowy – wstępna kwalifikacja

·       badania indywidualne dzieci wykazujących zaburzenia w komunikacji werbalnej, w tym: badanie funkcji  połykowej,  oddechowej, orientacyjne badanie słuchu (również fonemowego), badanie pamięci słuchowej, płynności
i prozodii mowy, badanie emisji głosu, sprawności aparatu artykulacyjnego oraz badanie rozumienia

·       wywiady z rodzicami  dotyczące wczesnych etapów i uwarunkowań rozwoju mowy dziecka

·       konsultacje specjalistyczne (lekarz, foniatra, laryngolog, psycholog, pedagog)

2.     Terapia:

·       prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci: indywidualnych  lub grupowych ( 2 – 4 dzieci)  na podstawie opracowanych planów terapii logopedycznej, celem reedukacji wad wymowy i mowy z uwzględnieniem wszystkich jej aspektów (sprawność artykulatorów, wymowa, słownictwo, strona gramatyczna
leksykalna i stylistyczna)

·       stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji werbalnej w przypadku opóźnionego rozwoju mowy

·       ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną i stymulujące ogólny rozwój dziecka: ortofoniczne, rozwijające słownictwo bierne i czynne, doskonalące percepcję i pamięć słuchową oraz wzrokową, myślenie, orientację przestrzenną, znajomość ciągów słownych,  itp.

·       wyrabianie u dzieci umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną

3.     Profilaktyka:

·       działania zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, doskonalące umiejętność komunikowania się z otoczeniem oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy, np. poprzez zabawy językowe
w grupie dzieci najmłodszych, pogadanki dla rodziców, warsztaty logopedyczne, konsultacje, itp.

·       wspieranie działań profilaktycznych i wychowawczych nauczycieli

·       współpraca z nauczycielami prowadzącymi grupę, a także nauczycielami wspomagającymi