Skład Rady Rodziców

 

Rada Rodziców

2023/2024

Prezydium Rady Rodziców

 

1. Przewodnicząca – Sylwia Kruszyńska

3. Skarbnik – Ilona Wilk
4. Sekretarz – Agata Derkowska
5. Członek – Beata Bieńkowska-Kowalska
6. Członek – Dominika Kaczmarek

Komisja Rewizyjna

1. Przewodnicząca – Julia Żymińska

2. Sekretarz – Monika Kyrcz

3. Członek – Milena Stanisławska
 

 

KONTAKT:

rr.pm10torun@gmail.com

Numer rachunku RR:

Bank Santander

85 1090 1506 0000 0001 4767 0672