Skład Rady Rodziców

 

Rada Rodziców
2022/2023

Prezydium Rady Rodziców

 

1. Przewodnicząca – Sylwia Kruszyńska

2. Wiceprzewodnicząca – Joanna Kadzik

3. Skarbnik – Julia Żymińska

4. Sekretarz – Anna Drapiewska

5. Członek – Beata Bieńkowska-Kowalska

Komisja Rewizyjna

1. Przewodnicząca – Ilona Wilk

2. Wiceprzewodnicząca – Agata Derkowska

3. Członek – Milena Stanisławska

 

 

KONTAKT:

rr.pm10torun@gmail.com

Numer rachunku RR:

Bank Santander

85 1090 1506 0000 0001 4767 0672