Skład Rady Rodziców

 

Rada Rodziców
2021/2022

Prezydium Rady Rodziców

 

1. Przewodnicząca – Julia Żymińska

2. Wiceprzewodnicząca – Natalia Bieszke

3. Skarbnik – Agnieszka Poradzewska

4. Sekretarz – Marta Wieczorek

5. Członek – Dominika Kaczmarek

Komisja Rewizyjna

1. Przewodnicząca – Anna Kojtka-Sadowska

2. Wiceprzewodnicząca – Julia Baibuz

3. Członek – Magdalena Woźniak

 

 

KONTAKT:

rr.pm10torun@gmail.com

Numer rachunku RR:

Bank Santander

85 1090 1506 0000 0001 4767 0672