Organizacja grup 2023-2024

L.p.

Nazwa
grupy

Imię
i nazwisko nauczyciela

I.

Muzycy – dzieci 3l.
grupa ogólnodostępna

Justyna Jeziórska

Magdalena Szostak

Anna Lewandowska

II.

Malarze – dzieci 3,4,5,6l.

grupa integracyjna

Maria Falkowska

Emilia Jaskólska

Katarzyna Szkodzińska

III.

Tancerze – dzieci 4,5,6l.

grupa integracyjna

Agnieszka Murawska

Agnieszka Wiśniewska

IV.

Akrobaci – dzieci 4l.

grupa ogólnodostępna

Ewa Stopińska

Emilia Jaskólska

V.

Twórcy– dzieci 5l.

grupa ogólnodostępna

Danuta Grąźlewska

Magdalena Szostak

VI.

Artyści – dzieci 6l.

grupa ogólnodostępna

Joanna Tomczak

Anna Wegenke

Język angielski – Ewa Stopińska, Magdalena Szostak

Religia – Beata Matros

Logopeda – Joanna Dąbrowska

Psycholog – Weronika Pańczyszyn