Organizacja grup 2022-2023

L.p.

Nazwa
grupy

Imię
i nazwisko nauczyciela

I.

Kurczaki – dzieci 3l.
grupa ogólnodostępna

Ewa Stopińska

Natalia Wójcik

Elżbieta Piątkowska

II.

Krasnale – dzieci 4,5,6l.

grupa integracyjna

Sylwia Wiśniewska

Justyna Jeziórska

Agnieszka Czech

III.

Biedronki – dzieci 4,6 l.

grupa integracyjna

Agnieszka Murawska

Justyna Jeziórska

Anna Lewandowska

IV.

Pszczółki – dzieci 4l.

grupa ogólnodostępna

Danuta Grąźlewska

Natalia Wójcik

V.

Smerfy– dzieci 5l.

grupa ogólnodostępna

Anna Wegenke

Joanna Tomczak

VI.

Zuchy – dzieci 6l.

grupa ogólnodostępna

Magdalena Szostak

Emilia Jaskólska

Język angielski – Ewa Stopińska, Magdalena Szostak

Religia – Beata Matros

Logopeda – Joanna Dąbrowska

Psycholog – Weronika Pańczyszyn