Kącik psychologa

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

 

            Jak pisał Tadeusz Gadacz w książce „O umiejętności życia”  – „Żyć trzeba umieć. Jakże często bowiem żyć nie umiemy. Dobre życie jest umiejętnością. Jesteśmy biegli w wielu umiejętnościach, ale mało kto opanował umiejętność życia.”

            Drodzy Rodzice jesteście dla Swoich Dzieci pierwszymi i najważniejszymi Nauczycielami życia. Uczycie Ich mądrości, miłości, szacunku dla siebie i innych, nawiązywania relacji, przyjaźni, wyznaczania granic, komunikowania swoich potrzeb, lęków, niepokoju; nazywania i radzenia sobie z własnymi emocjami. To oczywiście niektóre, ale jakże ważne umiejętności potrzebne w życiu. Proces kształtowania młodego człowieka, tzw. proces wychowawczy 🙂 to fascynująca i zarazem trudna przygoda, droga w jaką zabrało Was Wasze Dziecko, dlatego, jeśli masz wątpliwości, pytania  lub po prostu chcesz wiedzieć więcej, kieruje do Ciebie  to zaproszenie.

Zaproszenie 🙂

Mamo i Tato 

Jeśli chcesz jeszcze bardziej rozwijać  możliwości, potencjał Swojego Dziecka,

a może niepokoją Cię pewne Jego zachowania,

masz pytania dotyczące Jego funkcjonowania w przedszkolu, wśród rówieśników, w domu;

chcesz porozmawiać o Dziecku, Twoich relacjach z Nim,

potrzebujesz rozmowy na temat tzw. metod wychowawczych, (…),

serdecznie zapraszam,

razem poszukamy rozwiązań.

            W ramach pomocy psychologicznej w Przedszkolu Miejskim Nr 10 m.in.:

     prowadzę zajęcia terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opiniami wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; funkcje poznawcze, zajęcia z wykorzystaniem muzykoterapii, bajkoterapii, trening relaksacyjny dla dzieci);

     współpracuję z nauczycielami i specjalistami przedszkola w doskonaleniu umiejętności wychowawczych, w oparciu o dialog uwzględniający wiedzę i doświadczenie wszystkich stron, po to, by jak najadekwatniej wspierać rozwój dziecka;

     wreszcie służę Wam pomocą, poradnictwem psychologicznym.

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane do współpracy.

psycholog Weronika Pańczyszyn

 

Kontakt e-mailowy: w.panczyszyn@gmail.com