Kurczaki

WRZESIEŃ 2022

Tematyka kompleksowa:

 1. Jestem przedszkolakiem – moje przedszkole
 2. Jestem bezpieczny
 3. Pomocna dłoń
 4. Idzie jesień przez świat

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • wdrażanie do rozwijania umiejętności samoobsługowych w łazience, szatni, podczas posiłków.
 • stopniowe nabywanie przyzwyczajeń umiejętnego i kulturalnego jedzenia,
 • przyswajanie i utrwalanie form grzecznościowych,
 • wdrażanie do zgodnej zabawy, cierpliwego czekania na swoją kolej,
 • prawidłowe nazywanie części ciała,
 • poznawanie jesiennej przyrody, charakterystycznych dla tej pory roku zjawisk atmosferycznych,
 • doskonalenie mowy powiązanej w czasie wypowiadania się na różne tematy,
 • rozwijanie postawy twórczej w zabawach plastycznych, muzycznych, ruchowych, swobodnych,
 • zwracanie uwagi na bezpieczeństwo własne oraz innych poprzez stosowanie się do obowiązujących w grupie zasad,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie i wykonane zadanie,
 • nazywanie w języku angielskim części ciała, kolorów, słownictwa związanego z jesienią.