Biedronki

Wrzesień 2022

Tematyka kompleksowa:

 • W przedszkolu
 • Nasze przedszkole
 • Jestem bezpieczny
 • Pomocna dłoń

 ZADANIA WYCHOWAWCZO –DYDAKTYCZNE

 • Kształtowanie podstawowych zasad dotyczących zachowania się w sali, szatni, w łazience, przy stole, na terenie ogrodu przedszkolnego – wspólne tworzenie „Kodeksu zachowania” „Dobrych manier”. Współtworzenie przyjaznej atmosfery
  w grupie. Wdrażanie do pomagania innym.
 • Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Doskonalenie umiejętności bezpiecznego przechodzenia na drugą stronę jezdni. Przybliżanie dzieciom wiedzy na temat przydatności pojazdów specjalistycznych: karetka, radiowóz policyjny, wóz strażacki. Poznanie oraz utrwalanie numerów alarmowych.
 • Rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych. Kształtowanie umiejętności przewidywania następstw różnych zachowań. Podkreślanie znaczenia aktywnego wypoczynku, jako źródła zdrowia. Kształtowanie postawy dbałości o higienę ciała. Wdrażanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Doskonalenie analizy słuchowej, kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie (6-l). Poznanie obrazu graficznego głoski „o, a” ‒ litery „O – o”; „A – a”.
 • Doskonalenie sprawności manualnej poprzez manipulowanie, malowanie, wycinanie, rysowanie.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. Kształcenie prawidłowej postawy ciała oraz zamiłowania do uprawiania ćwiczeń, sportu, jako źródła zdrowia i dobrego samopoczucia.
 • Poznanie angielskiego słownictwa związanego z przerabianą tematyką.