Oferta

Oferta

Tworzymy bezpieczną i inspirującą
przestrzeń dla dzieci

           

Prowadzimy 6 oddziałów w tym 2 integracyjne. Wyróżnia nas • profesjonalna
i doświadczona kadra •wychowanie i edukacja na najwyższym poziomie •nowy, atrakcyjny plac zabaw •przestronne sale zajęć •bogaty wachlarz oferty edukacyjnej • zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego •stała współpraca z rodzicami •doskonała lokalizacja.

Wiemy jak wspierać rozwój dziecka. Realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego, który zakłada bardzo dobre przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej. Stosujemy metody i formy pracy z dzieckiem są nowoczesne i pomagają rozwijać dziecięce umiejętności, poszerzać wiedzę i poznawać świat. Nauka przez zabawę, poznawanie, doświadczanie, badanie czy eksperymentowanie zapewnia wychowanie dzieci śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu, mających dobry kontakt z otoczeniem i z samym sobą. Dzieci czujących się dobrze we współczesnym świecie.

Oferta programowa przedszkola uwzględnia pełny rozwój osobowości dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy.

Realizujemy dla dzieci 3,4 letnich:

 • codziennie zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w ramach podstawy programowej
 • język angielski 4x w tygodniu po 15 min
 • zajęcia ruchowo-taneczne 2x w tygodniu po 15 min
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci 4 letnich po dokonaniu diagnozy
 • religię za zgodą rodziców
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną (dzieci z opinią PPP), wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny

dla dzieci 5,6 letnich:

 • codziennie zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w ramach podstawy programowej
 • język angielski 4x w tygodniu po 30 min
 • taniec towarzyski 2x w tygodniu po 30 min
 • zajęcia logopedyczne po dokonaniu diagnozy
 • zajęcia z piłki nożnej dla dzieci 6 letnich przy współpracy z WE
 • religię za zgodą rodziców
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci z opinią PPP

Jako przedszkole posiadające certyfikat „Przedszkola Promującego Zdrowie” wspieramy kampanię na rzecz zdrowych, zbilansowanych posiłków, które pomagają dzieciom „zdobywać świat” każdego dnia.

Zapewniamy zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno–Terapeutyczne. Zajęcia
 i ćwiczenia w zakresie: • terapii logopedycznej • zajęć terapeutycznych z psychologiem
• terapii ręki • terapii z wykorzystaniem Metody Krakowskiej i Metody M. Montessori zgodnie z aktualnym profilem rozwoju, uwzględniającym możliwości dziecka do opanowania nowych umiejętności.

Naszą kadrę tworzą ludzie z pasją, nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje.

Nauczyciele posiadają kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagogiki, diagnozy
i terapii pedagogicznej, neurologopedii. Jest z nami instruktor teatralny, trener piłki nożnej, nauczyciele języka angielskiego oraz socjoterapeutka.   

            W naszym przedszkolu każde dziecko ma swoją indywidualność. Dbamy
o prawidłową adaptację dziecka w przedszkolu. Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji własnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji. Stosujemy szereg metod aktywizujących i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Dajemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji swojej osoby i równowagi emocjonalnej, poprzez odpowiednio dobrane metody, formy pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci wymagających wsparcia w rozwoju. Ściśle współpracujemy z rodzicami uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Wyrównujemy szanse edukacyjne. Prowadzimy bardzo szeroką współpracę z instytucjami miejskimi Torunia. Realizujemy liczne zajęcia edukacyjne poza przedszkolem. Wspieramy w rozwoju zdolności i zainteresowania poprzez codzienne zajęcia, konkursach, wystawach i imprezach w przedszkolu i poza nim.

Dołącz do grona zadowolonych Rodziców!!!