Działalność Rady Rodziców

RADA RODZICÓW

W naszym przedszkolu Rodzice są współuczestnikami i współtwórcami edukacji przedszkolnej. Aktywnie działająca Rada Rodziców wspiera proces wychowawczo-dydaktyczny. Rodzice aktywnie angażują się w życie przedszkolne, poprzez różnorodne formy: uroczystości okolicznościowe i przedszkolne festyny, imprezy, wycieczki, prezentowanie swoich zawodów i zainteresowań, systematycznie włączają się w realizację ogólnopolskiego programu „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Na wyróżnienie zasługuje prężnie działający TEATR RODZICÓW, w którym corocznie przygotowywane są przedstawienia dla dzieci.

Z RODZICAMI

Rodzice aktywnie współuczestniczą w edukacji przedszkolnej, uczestnicząc w:

  • dniach adaptacyjnych,  zajęciach otwartych, warsztatach
  • uroczystościach o charakterze okolicznościowym i rodzinnym (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Festyny, spotkania wigilijne itp.)
  • przedstawieniach z okazji Dnia Dziecka Rodzice – Dzieciom. Rodzice, jako aktorzy wcielają się w role bohaterów bajkowych
  • kiermaszach świątecznych – rodzice w roli sprzedawców wytworów prac dziecięcych
  • spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów
  • spotkaniach czytelniczych w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
  • dniach dla zdrowia i radości – festyny
  • konsultacjach pedagogicznych, celem wypracowania wspólnego systemu  wspomagania rozwoju dzieci w zakresie wychowawczo – edukacyjnym