Klauzula monitoringu

  

KLAUZULA INFORMACYJNADO MONITORINGU WIZYJNEGO
Budynek Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu przy ul. Rydygiera 12

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODOD”) informujemy, że:

  1. Przedszkole Miejskie nr 10 w Toruniu prowadzi monitoring wizyjny terenu  budynku w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. 
  2. Administratorem systemu monitoringu jest Przedszkole Miejskie nr 10 z siedzibą w Toruniu przy ul. Rydygiera 12. 
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu możliwy jest pod numerem telefonu 56 611 89 92
  4. Podstawą prawną wprowadzenia monitoringu stanowi art. 222 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 
  5. Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
  6. Rejestracja danych wizyjnych odbywa się całodobowo.
  7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni i automatycznie usuwane.
  8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. 
  9. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.”. 
  10. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej http://www.przedszkole10torun@wp.pl  Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu.