Komunikat w sprawie 31.10.2022r.

Komunikat w sprawie 31.10.2022r.

SZANOWNI RODZICE!!!
Po analizie wcześniej wyłożonych list oraz indywidualnych rozmów nauczycieli ze wszystkimi Rodzicami informuję, że dnia 31 października 2022 r. (dzień przed świętem Wszystkich Świętych) przedszkole będzie nieczynne.
Serdecznie dziękuję Państwu za wysiłek jaki włożyliście w organizację zapewnienia opieki swojemu dziecku w domu w tym dniu, zrozumienie potrzeby oszczędzania w przedszkolu mediów, poczucie solidarności oraz współpracy w tej kwestii.
Z poważaniem
Elżbieta Piątkowska
Dyrektor PM nr 10

SZANOWNI RODZICE!

Z uwagi na wysokie koszty energii elektrycznej i cieplnej zachodzi bezwzględna potrzeba oszczędzania w przedszkolu mediów, tak by można było funkcjonować bez awarii do końca roku. Zbliża się 1 listopada Święto Wszystkich Świętych (przypada we wtorek).  Chciałabym uzgodnić z Państwem zamknięcie przedszkola w poniedziałek 31 października 2022 r. (w przeddzień święta). Po dokonaniu analizy wyłożonych wcześniej list, stwierdzam bardzo niską frekwencję dzieci w tym dniu. Proszę zatem, aby potwierdzać zapewnienie opieki swojemu dziecku w domu podpisem na liście znajdującej się w holu u Pań dyżurujących do dnia 27 października br. do końca dnia!

Ten rok będzie bardzo trudnym rokiem pod względem finansowym, wstępnie poinformuję już Państwa, że są przymiarki do tygodniowego zamknięcia przedszkola w czasie ferii zimowych. Dlatego ważne jest zrozumienie i współpraca w tej kwestii.

Z góry dziękuję za zrozumienie i poczucie solidarności !!!!