Praca przedszkola 29.03-16.04.2021

Praca przedszkola 29.03-16.04.2021

Z dniem 19.04.2021r. przedszkole wznawia działalność dla wszystkich dzieci w godzinach od 6:00 -16:30.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

Toruń, dnia 09.04.2021 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA
W związku z ogłoszeniem nowych zasad bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w dniach od 12 kwietnia do 16 kwietnia 2021r. przedszkole będzie sprawowało opiekę tylko nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji, straży pożarnej) oraz dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na podanej poniżej stronie zostały ogłoszone aktualne informacje dotyczące obostrzeń. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie–przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia

Z poważaniem
Elżbieta Piątkowska
Dyrektor PM 10

Toruń, dnia 26.03.2021 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA

W związku z ogłoszeniem nowych zasad bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w dniach od 27 marca do 9 kwietnia 2021r. przedszkole będzie sprawowało opiekę tylko nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji, straży pożarnej) oraz dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodziców dzieci wykonujących w/w zawody prosimy o złożenie oświadczeń  o potrzebie zapewnienia opieki,  (do dnia 29.03.2021 r. do godz. 8.30). Szczegółowe informacje zostały wysłane do rodziców drogą  e-mailową.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM 10

Toruń, dnia 24.03.2021 r.

Szanowni Państwo,
W związku z ogłoszeniem podczas konferencji prasowej Premiera i Ministra Zdrowia wprowadzenia przez rząd od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. nowych obostrzeń i zawieszeniem zajęć stacjonarnych w przedszkolach, w których opiekę stacjonarną będzie można sprawować wyłącznie nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) w związku z powyższym od poniedziałku do przedszkola będą przyjęte dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych i porządkowych.
Na podanej poniżej stronie zostały ogłoszone nowe zmiany w zasadach bezpieczeństwa.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa
Z poważaniem
Elżbieta Piątkowska
Dyrektor PM 10