Przestrzeganie higieny chroni przed koronawirusem

Przestrzeganie higieny chroni przed koronawirusem

Apel do Rodziców !

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce oraz wzrostu liczby zachorowań na terenie Torunia, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych i zasad higieny.

Prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących w przedszkolu w okresie trwania pandemii COVID – 19

  1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia o stanie zdrowia dziecka po dłuższej nieobecności wychowanka w przedszkolu.
  2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dezynfekcji dłoni przy wejściu do przedszkola lub założeniu rękawiczek ochronnych oraz do zakrywania ust i nosa.

Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych. Przestrzeganie higieny chroni przed koronawirusem, link poniżej:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/przestrzeganie-higieny-chroni-przed-koronawirusem

Z poważaniem,
Dyrektor, Nauczyciele oraz Pracownicy
Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu

Toruń, dnia 13.03.2021 r.