Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

 Nasze przedszkole otwarte jest w godzinach od 6.00 do 16.30.

 

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy. Zawiera zabawy i czynności, które wynikają zarówno z własnej aktywności dzieci, a także organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela – wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych oraz sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

Na podstawie ramowego rozkładu dnia, każdy nauczyciel ustala szczegółowy plan działań dla dzieci ze swojej grupy, uwzględniając ich potrzeby i możliwości rozwojowe.