Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Działając na podstawie Art. 22b i c Ustawy z dn. 13 maja 2016 r. (Dz.U. z 2023r. poz.1304 ze zm.) o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz Ustawy z dn. 28 lipca 2023r. o zmianie ustaw – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz.1606) Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu wraz z zespołem nauczycieli opracował do dnia 15.02.2024r. „Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem”. Mając na uwadze, że dziecko wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony przed krzywdzeniem Dyrektor rozpoczął prace nad wdrażaniem do stosowania wyżej wymienionych Standardów.

Dokument będzie udostępniony na stronie internetowej przedszkola, w holu na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz w dokumentacji Dyrektora Przedszkola z możliwością zapoznania się od dnia 01.03.2024r.