Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy

Rodziców i Prawnych opiekunów na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 20 września 2023 roku (środa) o godzinie 16.30

Cel zebrania: Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2023/2024

Po zebraniu ogólnym odbędą się organizacyjne spotkania z nauczycielkami w salach poszczególnych grup.

Ze względu na wagę poruszanych zagadnień dotyczących funkcjonowania placówki proszę o obecność przynajmniej jednego rodzica.

Dyrektor oraz Kadra Przedszkola