Co nas czeka w styczniu?

Co nas czeka w styczniu?

Co nas czeka w styczniu?

 • Spotkanie jasełkowe dla emerytowanych pracowników przedszkola –  dzieci zaprezentują program artystycznego
  z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wręczą emerytom własnoręcznie wykonane upominki oraz wspólnie zaśpiewają  kolędy.
 • „Przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka” w każdej z grup – tego dnia  nastąpi:  prezentacja programu artystycznego
  z okazji Dnia Babci i Dziadka, wręczenie dziadkom własnoręcznie wykonanych upominków przez dzieci, zorganizowanie konkursów, dla dziadków i wnuków.
 • „Dzień Babci i Dziadka” dla pensjonariuszy DDPS – dzieci
  z gr. „Zuchy” wystąpią w inscenizacji pt. „Betlejemska dobranocka”, złożą życzenia oraz wręczą upominki.
 • „Dzień osób nieśmiałych”-  dzieci zintegrują się z grupą podczas zabawy „Dobrze widzieć wszystkich tych, którzy …”, będą formuować miłe komunikaty dla innych uczestników podczas zabawy „wirująca butelka”,  zaangażują zmysł dotyku podczas zabawy  „Dotknij”- uczestnicy przekazują sobie wzajemny dotyk na plecach zgodnie z podanym hasłem: Idą konie, potem słonie itp.
 • „Kultura, zabawy i bajki z różnych stron świata” – Francja –  dzieci wysłuchają piosenki pt. „Panie Janie” w języku francuskim Frère Jacques, poznają taniec francuski – kankan – wspólny taniec z dziećmi, wykonają pracę plastyczną  „paryski pokaz mody” – dzieci zaprojektują wg własnych pomysłów suknie lub strój męski z użyciem różnych materiałów.
 • Nasz region – co nam daje Wisła – tego dnia porozmowiamy na temat „Legendy o Wiśle”, nauczymy się fragmentu piosenki „Płynie Wisła, płynie”, będziemy pracować z mapą „Wisła – królowa rzek”, weźniemy udział w zabawie „flora i fauna Wisły”.