Bezpłatne badanie wzroku

Bezpłatne badanie wzroku

TORUŃ MA OKO NA DZIECIAKI

Ruszył program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat ( z rocznika 2017) zamieszkałych na terenie miasta Torunia pn.„Toruń ma oko na dzieciaki”.

Celem programu jest zwiększenie dostępu do porad lekarskich i badań specjalistycznych wśród dzieci pięcioletnich przed rozpoczęciem nauki w szkole oraz wzrost wiedzy rodziców nt. wad wzroku u dzieci, a przede wszystkim wczesne wykrycie i zdiagnozowanie zaburzeń refrakcji, akomodacji, zeza oraz niedowidzenia dzieci.

Program realizowany będzie do 30 listopada 2022 roku i skierowany jest do 1000 dzieci (roczniki 2017). Populację docelową programu stanowią dzieci w wieku 5 lat dotychczas nie mające zdiagnozowanej wady wzroku – mieszkańcy Torunia, a działaniami informacyjno – edukacyjnymi zostaną objęci ich rodzice lub opiekunowie prawni. Warunkiem uczestnictwa dziecka w programie jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

W ramach programu zostanie przeprowadzona konsultacja okulistyczna wraz z badaniami:

– badanie ostrości wzroku,

– badanie dna oka oraz refrakcji,

– badanie wady refrakcji refraktometrem,

– badanie ruchomości gałek ocznych oraz

– przeprowadzona zostanie edukacja bezpośrednia rodziców/opiekunów prawnych na temat wad wzroku, higieny oczu i dbałości o wzrok oraz profilaktyki chorób oczu.

Podczas wizyty rodzicowi/opiekunowi prawnemu uczestnika programu zostanie przekazana pisemna informacja o przeprowadzonej konsultacji okulistycznej wraz z wykonanymi badaniami i ich wynikami z zaznaczeniem konieczności ewentualnego leczenia w przypadku wykrycia wady wzroku, a rodzic/opiekun prawny dziecka zostanie poinformowany o możliwości leczenia finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze wskazaniem co najmniej 3 podmiotów udzielających przedmiotowe świadczenia.

Badania są całkowicie bezpłatne, gdyż program „Toruń ma oko na dzieciaki” jest realizowany ze środków Gminy Miasta Toruń oraz środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

UWAGA !!!

Realizator programu tj. COGITO SEBASTIAN ŁAŹNIAK będzie przeprowadzał badania lekarskie okulistyczne na terenie toruńskich przedszkoli, natomiast dodatkowo dla dzieci chcących przebadać wzrok, a które z powodu nieobecności lub innych przyczyn losowych nie wzięły udziału w pierwotnym badaniu okulistycznym będą mogły wziąć udział w ponownym badaniu w gabinecie lekarskim.

Zapisy prowadzi realizator programu tj. COGITO SEBASTIAN ŁAŹNIAK pod numerem infolinii +48 800 808 006 w godzinach 8.00 -16.00.