Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Szanowni Państwo,

Zapraszamy rodziców na zebrania, które odbędą się w dniu 21.09.2022r. (środa) według następującego harmonogramu:

16:30 – GRUPY:

Pszczółki, Smerfy, Zuchy

17:15 – GRUPY:

Kurczaki, Krasnale, Biedronki.

Zebrania odbędą się w salach zajęć poszczególnych grup.

Na zebraniu zostanie przedstawiony plan pracy przedszkola, program wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 oraz omówione będą kwestie organizacyjne i sprawy bieżące.

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor