Dni adaptacyjne

Dni adaptacyjne

ZAPRASZAMY
NA DNI ADAPTACYJNE

DZIECI NOWOPRZYJĘTE
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Dnia 29.08.2022 r. dzieci 4-5-6 letnie nowoprzyjęte – godz. 9:30 -11:00

Dnia 30.08.2022r. i 31.08.2022 r. dzieci 3 –letnie:
• I grupa (A-M) – dzieci, których nazwiska rozpoczynają się literą od A do M – godz. 9:00-10:00
• II grupa (N-Ż) – dzieci, których nazwiska rozpoczynają się literą od N do Ż – godz. 11:00 -12:00

Do zobaczenia!