Bieżące informacje o sytuacji epidemicznej 2022r.

Bieżące informacje o sytuacji epidemicznej 2022r.

SZANOWNI PAŃSTWO !

Informuję, iż w dniu dzisiejszym tj.: 11.02.2022 r. otrzymałam wiadomość o pozytywnym wyniku testu dwójki dzieci z grupy „Pszczółki”. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego br. PSSE nie nakłada już kwarantanny z tzw. kontaktu z osobą/dzieckiem z pozytywnym wynikiem testu w kierunku SarsCov-2. W związku z tym, że 14 dzieci z grupy „Pszczółki” miało kontakt z dziećmi, które mają pozytywny wynik testu proszę do dnia 16.02.2022 r. na bieżąco dokonywać obserwacji stanu zdrowia swojego dziecka. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek oznak przeziębienia lub innych wątpliwości proszę zgłosić się z dzieckiem do lekarza pierwszego kontaktu.
Jednocześnie przypominam o obowiązku informowania dyrektora o przebywaniu dziecka w izolacji oraz przyprowadzania do przedszkola dzieci tylko zdrowych.

Z poważaniem
Elżbieta Piątkowska
Dyrektor PM nr 10

SZANOWNI PAŃSTWO !

Informuję, iż w dniu dzisiejszym tj.: 11.02.2022 r. otrzymałam wiadomość o pozytywnym wyniku testu dziecka z grupy „Kurczaki”. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego br. PSSE nie nakłada już kwarantanny z tzw. kontaktu z osobą/dzieckiem z pozytywnym wynikiem testu w kierunku SarsCov-2. W związku z tym, że 20 dzieci z grupy „Kurczaki” miało kontakt z dzieckiem, które ma pozytywny wynik testu proszę do dnia 20.02.2022 r. na bieżąco dokonywać obserwacji stanu zdrowia swojego dziecka. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek oznak przeziębienia lub innych wątpliwości proszę zgłosić się z dzieckiem do lekarza pierwszego kontaktu.
Jednocześnie przypominam o obowiązku informowania dyrektora o przebywaniu dziecka w izolacji oraz przyprowadzania do przedszkola dzieci tylko zdrowych.

Z poważaniem
Elżbieta Piątkowska
Dyrektor PM nr 10

SZANOWNI PAŃSTWO !

Informuję, iż w dniu dzisiejszym tj.: 10.02.2022 r. otrzymałam wiadomość o pozytywnym wyniku testu dziecka z grupy „Pszczółki”. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego br. PSSE nie nakłada już kwarantanny z tzw. kontaktu z osobą/dzieckiem z pozytywnym wynikiem testu w kierunku SarsCov-2. W związku z tym, że 16 dzieci z grupy „Pszczółki” miało kontakt z dzieckiem, które ma pozytywny wynik testu proszę do dnia 14.02.2022 r. na bieżąco dokonywać obserwacji stanu zdrowia swojego dziecka. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek oznak przeziębienia lub innych wątpliwości proszę zgłosić się z dzieckiem do lekarza pierwszego kontaktu.
Jednocześnie przypominam o obowiązku informowania dyrektora o przebywaniu dziecka w izolacji oraz przyprowadzania do przedszkola dzieci tylko zdrowych.

Z poważaniem
Elżbieta Piątkowska
Dyrektor PM nr 10

Zarządzenie Dyrektora nr5 2022 z dn. 07.02.2022r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć.

Toruń, dnia 07.02.2022 r.

Szanowni Państwo,
Informuję, że w dniu 04.02.2022 r. od nauczyciela grupy otrzymałam wiadomość, że dziecko z grupy „Kurczaki” ma pozytywny wynik testu w kierunku Sars-Cov2.
Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna podała termin kwarantanny od 05.02.2022 r. do 08.02.2022 r. dla dzieci, które obecne były w placówce w dniu 01.02.2022 r. – łącznie 16 dzieci w tym 1 dziecko pozostaje w izolacji.
W okresie czasowego zawieszenia zajęć w grupach będzie prowadzona nauka na odległość z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego.

 

Zarządzenie Dyrektora z dn.02.02.2022 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć.

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 01.02.2022 r. od pracownika PSSE otrzymałam wiadomość, że jeden z nauczycieli naszego przedszkola ma pozytywny wynik testu w kierunku Sars-Cov2.

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna podała termin kwarantanny dla łącznie 23 dzieci z 3 grup wiekowych  gr. „Zajączki”- 14 dzieci, gr. „Krasnale” – 7 dzieci, gr. „Pszczółki” – 2 dzieci.

Dzieci objęte zostały kwarantanną od 02.02.2022 rdo 07.02.2022 r.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć w grupach będzie prowadzona nauka na odległość z wykorzystaniem technik  i metod kształcenia zdalnego.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Zarządzenie Dyrektora nr 36 24 styczeń 2022 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć.

Toruń, dnia 24.01.2022 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 24.01.2022 r. od nauczyciela grupy  otrzymałam wiadomość, że dziecko z grupy „Pszczółki” ma pozytywny wynik testu w kierunku Sars-Cov2.

Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna podała termin kwarantanny dla łącznie 74 dzieci z 6 grup wiekowych gr. „Kurczaki” – 15 dzieci, gr. „Zajączki”- 13 dzieci, gr. „Krasnale” – 6 dzieci, gr. „Pszczółki” – 19 dzieci, gr. „Smerfy”- 13 dzieci, gr. „Zuchy” – 8 dzieci i 1 dziecka pozostającego w izolacji.

Dzieci których ostatnim dniem pobytu w przedszkolu był 19.01.2022 r. objęte zostały kwarantanną od 23.01.2022 r. do 29.01.2022 r. natomiast dzieci, których ostatnim dniem pobytu w przedszkolu był 20.01.2022 r. objęte zostały kwarantanną od 23.01.2022 r. do 30.01.2022 r.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć w grupach będzie prowadzona nauka na odległość z wykorzystaniem technik  i metod kształcenia zdalnego.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska