Ekokonkurs – edycja 2021/2022

Ekokonkurs – edycja 2021/2022

Drodzy Państwo, nasze przedszkole zgłosiło swój  w V edycji  miejskiego konkursu „Zbieramy makulaturę (i nie tylko) EKOKONKURS” ogłoszonej przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.

Zbiórka będzie trwała od 01.10.2021 roku do 30.04.2022 roku.

Celem konkursu jest:

  • promowanie postaw proekologicznych, w tym poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego gospodarowania odpadami
  • wyrobienie nawyku selektywnego zbierania odpadów wśród dzieci i młodzieży
  • edukacja dzieci i młodzieży w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi
  • zwiększenie ilości odpadów o właściwościach surowców wtórnych odebranych z terenu Gminy Miasta Toruń i przekazanych do zagospodarowania w procesie recyklingu.

W tym roku zbieramy:

  1. makulaturę (papier, tektura),
  2. nakrętki z tworzyw sztucznych.

Zbieranie nakrętek – będzie odbywało się w kartonach dostarczonych przez Fabrykę Cukierniczą Kopernik. Karton ustawiony będzie w przedszkolu przy wejściu do holu. Zebrane nakrętki przedszkole przekaże na  wybrany cel charytatywny (może ktoś z rodziców ma propozycję na jaki cel).  Za każdy zapełniony nakrętkami karton przekazany na cele charytatywne placówki otrzymają podczas podsumowania konkursu karton pierników Katarzynek ufundowanych przez Fabrykę Cukierniczą Kopernik z zastrzeżeniem, że maksymalna ilość kartonów
z piernikami przekazanych pojedynczej placówce nie będzie większa niż 50 sztuk.

Makulaturę  będzie odbierać od nas MPO  niebieski pojemnik jest ustawiony przed budynkiem przedszkola (przy wejściu).

Przewidziane nagrody dla przedszkoli i szkół oraz nagrody indywidualne są bardzo wysokie!!! 

Nagrody finansowe przewidziane dla najbardziej aktywnie zbierających makulaturę placówek przeznaczone będą na zakup środków dydaktycznych.

Liczymy na Państwa i dzieci wsparcie !!!

UWAGA!!!

Makulaturę prosimy przynosić związaną sznurkiem lub w kartonach. Paczka z makulaturą powinna być zważona i opisana (karteczka z opisem do przekazania) tj.  imię i nazwisko DZIECKA, grupa i waga makulatury z dokładnością do 1 kilograma (liczy się każdy kilogram).

Ze względów organizacyjnych proponujemy przynoszenie makulatury w godzinach 6.00 – 8.30 i zgłaszanie się do Pana Radka w celu przekazania karteczek z zapisaną ilości przyniesionej makulatury i przypisania jej do konkretnego dziecka (karteczki z opisem można też wrzucać do grupowych pudełek).

Zachęcamy Rodziców i dzieci do aktywnego udziału w EKOKONKURSIE!!!