Zajęcia adaptacyjne – dzieci 4,5,6letnie

Zajęcia adaptacyjne – dzieci 4,5,6letnie

Zapraszamy na zajęcia adaptacyjne

nowoprzyjęte  dzieci 4, 5, 6-letnie

DRODZY RODZICE

Zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci 4, 5, 6-letnich odbędą się 30.08.2021r. od godz. 10.00 do 11.00.

W spotkaniu może uczestniczyć tylko jeden rodzic/prawny opiekun /obowiązuje maseczka, dezynfekcja rąk i obuwie na zmianę również dla dziecka/.

 

Serdecznie zapraszamy!