Bieżace informacje o sytuacji epidemicznej w przedszkolu

Bieżace informacje o sytuacji epidemicznej w przedszkolu

Toruń, 27.04.2021 r.

Szanowni Państwo,

informuję, że jedno dziecko z grupy „Zuchy” od dnia 26.04.2021 r. do dnia 12.05.2021 r. przebywa na kwarantannie z uwagi na kontakt z rodzicem, który ma pozytywny wynik testu Sars-Cov2.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Zarządzenie nr 18 z dnia 22.03. 2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupach Kurczaki i Pszczółki

Toruń, dnia 20.03.2021 r.
Szanowni Państwo,
Informuję, że jedno dziecko z grupy „Pszczółki” od dnia 19.03.2021 r. do dnia 28.03.2021 r. przebywa w izolacji z uwagi na pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
Nauczyciel z grupy „Pszczółki” od dnia 19.03.2021 r. do dnia 28.03.2021 r. przebywa w izolacji z uwagi na pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
Dzieci z grupy „Pszczółki” obecne w przedszkolu w dniu 16 marca 2021 r. decyzją PSSE objęte zostały kwarantannę do dnia 26.03.2021 r. z uwagi na kontakt z dzieckiem, które ma pozytywny wynik testu.
Dzieci z grupy „Pszczółki” obecne w przedszkolu w dniu 17 marca 2021 r. decyzją PSSE objęte zostały kwarantannę do dnia 27.03.2021 r. z uwagi na kontakt z nauczycielem, który ma pozytywny wynik testu.
Dzieci z grupy „Kurczaki” obecne w przedszkolu w dniu 15 marca 2021 r. decyzją PSSE objęte zostały kwarantannę do dnia 25.03.2021 r. z uwagi na kontakt z nauczycielem, który ma pozytywny wynik testu.
W najbliższym czasie z rodzicami dzieci, które objęte zostały kwarantanną telefonicznie skontaktują się pracownicy PSSE.
W okresie czasowego zawieszenia zajęć w grupie „Pszczółki” i grupie „Kurczaki” będzie prowadzona nauka na odległość z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Z poważaniem
Elżbieta Piątkowska
Dyrektor PM nr 10

Toruń, dnia 19.03.2021 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, iż w związku z niską frekwencją dzieci w placówce, zawieszeniem zajęć w grupach: „Zuchy” i „Pszczółki” oraz usprawiedliwioną nieobecnością niektórych nauczycieli, od poniedziałku tj.: 22 marca br. do odwołania funkcjonować będą 3 grupy łączone. Do przedszkola mogą przyjść wyłącznie dzieci zdrowe bez kataru i kaszlu z grup: „Kurczaki”, „Biedronki”, „Smerfy” i „Krasnale” oraz dzieci nie objęte izolacją lub kwarantanną (zgodnie z informacjami umieszczonymi w poniższych komunikatach).

Ponadto, informuję również, że dzieci obecne w przedszkolu nie przejawiają niepokojących objawów chorobowych. Placówka funkcjonuje zachowując reżim sanitarny. W holu tak jak do tej pory każde dziecko będzie miało codziennie mierzoną temperaturę ciała. Gdy sytuacja ulegnie zmianie zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10

Zarządzenie nr 17 z dnia 18.03. 2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie Pszczółki

Toruń, 18.03.2021 r.

Szanowni Rodzice

Dzieci z grupy „Pszczółki” obecne w przedszkolu w dniu 15 marca 2021 r. decyzją PSSE objęte zostały kwarantannę od dnia 18.03.2021 r. do dnia 25.03.2021 r. z uwagi na kontakt z dzieckiem, które ma pozytywny wynik testu. Nauczycielka z grupy „Pszczółki” objęta została kwarantanną od dnia 18.03.2021 r. do dnia 2.04.2021 r. z uwagi na kontakt z dzieckiem, które ma pozytywny wynik testu.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć w grupie „Pszczółki” będzie prowadzona nauka na odległość z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10

Toruń, 18.03.2021 r.

Szanowni Państwo informuje, że:

 • Jedno dziecko z grupy „Pszczółki” od dnia 17.03.2021 r. do dnia 26.03.2021 r. przebywa w izolacji z uwagi na kontakt z osobą, która ma pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
 • Jedno dziecko z grupy „Zuchy” od dnia 15.03.2021 r. do dnia 24.03.2021 r. przebywa w izolacji z uwagi na kontakt z osobą, która ma pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
 • Jedno dziecko z grupy „Krasnale” od dnia 12.03.2021 r. do dnia 21.03.2021 r. przebywa w izolacji z uwagi na kontakt z rodzicami, którzy mają pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
 • Jedno dziecko z grupy „Zuchy” od dnia 5.03.2021 r. do dnia 21.03.2021 r. przebywa na kwarantannie z uwagi na kontakt z rodzicem, który ma pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
 • Jedno dziecko z grupy „Pszczółki” od dnia 14.03.2021 r. do dnia 20.03.2021 r. przebywa na kwarantannie z uwagi na kontakt z rodzicem, który ma pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
 • Jedno dziecko z grupy „Krasnale” do dnia 17.03.2021 r. przebywa w izolacji z uwagi na kontakt z rodzicami, którzy mają pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
 • Jedno dziecko z grupy „Kurczaki” do dnia 25.03.2021 r. ma przedłużoną kwarantannę z uwagi na kontakt z rodzicami, którzy mają pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
 • Pracownik obsługi do dnia 26.03.2021 r. ma przedłużoną kwarantannę z uwagi na kontakt z osobą, która ma pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
 • Nauczyciel z grupy „Krasnale” od dnia 13.03.2021 r. do dnia 22.03.2021 r. przebywa w izolacji z uwagi na kontakt z dzieckiem, które ma pozytywny wynik testu.
 • Pracownik obsługi od dnia 16.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. przebywa na kwarantannie z uwagi na kontakt z dzieckiem, które ma pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
 • Nauczyciel z grupy „Pszczółki” od dnia 18.03.2021 r. do dnia 02.04.2021 r. przebywa na kwarantannie z uwagi na kontakt z dzieckiem, które ma pozytywny wynik testu Sars-Cov2.

Gdy sytuacja ulegnie zmianie i podjęte zostaną inne działania zostaną Państwo o tym poinformowani.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10

Zarządzenie nr 16 z dnia 16.03. 2021 w sprawie przedłużenia czasowego zawieszenia zajęć

Toruń, 16.03.2021 r.
Szanowni Rodzice
Dzieci z grupy „Zuchy” obecne w przedszkolu w dniu 9 i 12 marca 2021 r. decyzją PSSE mają przedłużoną kwarantannę do dnia 22.03.2021 r. z uwagi na kontakt z dzieckiem, które ma pozytywny wynik testu. Dzieci z grupy „Zuchy” obecne w przedszkolu w dniu 12 marca 2021 r. decyzją PSSE objęte zostały kwarantannę od dnia 16.03.2021 r. do dnia 22.03.2021 r. z uwagi na kontakt z dzieckiem, które ma pozytywny wynik testu. Nauczyciele z grupy „Zuchy” objęci zostali kwarantanną od dnia 16.03.2021 r. do dnia 22.03.2021 r. z uwagi na kontakt z dzieckiem, które ma pozytywny wynik testu.
Ponadto informuję, że w dniu dzisiejszym otrzymałam widomość, że jedno dziecko z grupy „Zuchy” od dnia 15.03.2021 r. do dnia 24.03.2021 r. przebywa w izolacji z uwagi na pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
W okresie czasowego zawieszenia zajęć w grupie „Zuchy” będzie prowadzona nauka na odległość z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Z poważaniem
Elżbieta Piątkowska
Dyrektor PM nr 10

Zarządzenie nr 15 z dnia 15.03. 2021

Toruń, 15.03.2021 r.
Szanowni Rodzice
W związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że dzieci z grupy „Krasnale” obecne w przedszkolu w dniu 8 marca 2021 r. mają przedłużoną kwarantannę do dnia 18.03.2021 r. dzieci obecne w przedszkolu w dniu 9 marca 2021 r. mają przedłużoną kwarantannę do dnia 19.03.2021 r. z uwagi na kontakt z dzieckiem, które ma pozytywny wynik testu. Rodzice zobowiązani są do monitorowania stanu zdrowia swojego dziecka. W przypadku zaobserwowania dolegliwości u dziecka, rodzic powinien skontaktować się z lekarzem. W okresie czasowego zawieszenia zajęć w grupie „Krasnale” będzie prowadzona nauka na odległość z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Dzieci z grupy „Zuchy” obecne w przedszkolu w dniu 9 marca 2021 r. decyzją PSSE objęte zostały kwarantanną od dnia 14.03.2021 r. do dnia 19.03.2021 r. z uwagi na kontakt z nauczycielem, który ma pozytywny wynik testu. W okresie czasowego zawieszenia zajęć w grupie „Zuchy” będzie prowadzona nauka na odległość z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Szanowni Państwo informuje, że:
Jedno dziecko z grupy „Krasnale” od dnia 12.03.2021 r. do dnia 21.03.2021 r. przebywa w izolacji z uwagi na kontakt z rodzicami, którzy mają pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
Jedno dziecko z grupy „Zuchy” od dnia 5.03.2021 r. do dnia 21.03.2021 r. przebywa na kwarantannie z uwagi na kontakt z rodzicem, który ma pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
Jedno dziecko z grupy „Pszczółki” od dnia 14.03.2021 r. do dnia 20.03.2021 r. przebywa na kwarantannie z uwagi na kontakt z rodzicem, który ma pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
Jedno dziecko z grupy „Krasnale” do dnia 17.03.2021 r. przebywa w izolacji z uwagi na kontakt z rodzicami, którzy mają pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
Jedno dziecko z grupy „Kurczaki” do dnia 25.03.2021 r. ma przedłużoną kwarantannę z uwagi na kontakt z rodzicami, którzy mają pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
Pracownik obsługi do dnia 26.03.2021 r. ma przedłużoną kwarantannę z uwagi na kontakt z osobą, która ma pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
Nauczyciel z grupy „Krasnale” od dnia 13.03.2021 r. do dnia 22.03.2021 r. przebywa w izolacji z uwagi na kontakt z dzieckiem, które ma pozytywny wynik testu.

Gdy sytuacja ulegnie zmianie i podjęte zostaną inne działania zostaną Państwo o tym poinformowani.

Toruń, dnia 13.03.2021 r.

Szanowni Rodzice dzieci z grupy „Krasnale”, w związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że dwoje dzieci z grupy „Krasnale” obecne w przedszkolu w dniu 8.03.2021 r. a nieobecne w dniu 9.03.2021 r. mają przedłużoną kwarantannę do dnia 18.03.2021 r. z uwagi na kontakt z dzieckiem, które ma pozytywny wynik testu. Dzieci obecne w przedszkolu w dniu 9.03.2021 r. mają przedłużoną kwarantannę do dnia 19.03.2021 r. z uwagi na kontakt z dzieckiem, które ma pozytywny wynik testu.
W najbliższym czasie (w poniedziałek) z rodzicami dzieci objętych kwarantanną skontaktują się pracownicy Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Niektóre dzieci z grupy „Krasnale”, które wcześniej przechorowały COVID-19 (potwierdzenie musi się znajdować w systemie Państwowej Inspekcji Sanitarnej) są ozdrowieńcami, w związku z tym w chwili obecnej nie podlegają kwarantannie.
Rodzice zobowiązani są do monitorowania stanu zdrowia swojego dziecka. W przypadku zaobserwowania dolegliwości u dziecka, rodzic powinien skontaktować się z lekarzem.
W okresie zawieszenia zajęć od dnia 15.03.2021 r. do dnia 19.03.2021 r. w grupie „Krasnale” będzie prowadzona nauka zdalna z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Z poważaniem
Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM 10

Zarządzenie nr 14 z dnia 9.03. 2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie KRASNALE

Toruń, 09.03.2021 r.

Szanowni Rodzice

W związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że dzieci z grupy „ Krasnale” obecne w przedszkolu w dniu 1, 2, 3 marca 2021 r. objęte zostały kwarantanną od dnia 9.03.2021 r. do dnia 13.03.2021 r. z uwagi na kontakt z dzieckiem, które ma pozytywny wynik testu. Rodzice zobowiązani są do monitorowania stanu zdrowia swojego dziecka. W przypadku zaobserwowania dolegliwości u dziecka, rodzic powinien skontaktować się z lekarzem.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć w grupie „Krasnale” będzie prowadzona nauka na odległość z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.


Toruń, dnia 05.03.2021 r.

Szanowni Państwo

informuję, że:
-Jedno dziecko z grupy „Krasnale” do dnia 20.03.2021 r. przebywa na kwarantannie z uwagi na kontakt z rodzicem, który ma pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
-Jedno dziecko z grupy „Kurczaki” do dnia 6.03.2021 r. przebywa w izolacji z uwagi na pozytywny wynik testu Sars-Cov2. Po ustaleniu z pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zdecydowano, że grupa „Kurczaki” nie będzie objęta kwarantanną.
-Jedno dziecko z grupy „Kurczaki” od dnia 24.02.2021 r. do dnia 12.03.2021 r. przebywa na kwarantannie z uwagi na kontakt z rodzicem, który ma pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
-Jedno dziecko z grupy „Kurczaki” od dnia 03.03.2021 r. do dnia 19.03.2021 r. przebywa na kwarantannie z uwagi na kontakt z rodzicem, który ma pozytywny wynik testu Sars-Cov2.

Gdy sytuacja ulegnie zmianie i podjęte zostaną inne działania zostaną Państwo o tym poinformowani.
Z poważaniem
Elżbieta Piątkowska
Dyrektor PM nr 10

Toruń, dnia 05.03.2021 r.

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informuję, że od dnia 08.03.2021 r. (poniedziałek), w dalszym ciągu z zachowaniem reżimu sanitarnego, w przedszkolu uruchomione zostaną dwa oddziały: „Pszczółki” i „Smerfy”, które do dnia 05.03.2021 r. miały zawieszenie zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną. Z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność nauczycieli z grupy „Smerfy” zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone będą według przygotowanego harmonogramu pracy przez nauczycieli z innych grup. W przypadku usprawiedliwionych nieobecności nauczycieli i pracowników przedszkola zmieniana będzie organizacja pracy w oddziałach; do godziny 8.00 i po godzinie 14.00 grupy będą dzielone lub łączone.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna, nie ulegnie zmianie od 08.03.2021 r. (poniedziałku) zgodnie z dotychczasową organizacją pracy w przedszkolu będzie funkcjonowało w sumie 6 oddziałów.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10

Toruń, dnia 4.03.2021 r.

Szanowni Państwo informuje, że

• Jedno dziecko z grupy „Kurczaki” do dnia 6.03.2021 r. przebywa w izolacji z uwagi na pozytywny wynik testu Sars-Cov2. Po ustaleniu z pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zdecydowano, że grupa „Kurczaki” nie będzie objęta kwarantanną.

• Jedno dziecko z grupy „Kurczaki” od dnia 24.02.2021 r. do dnia 12.03.2021 r. przebywa na kwarantannie z uwagi na kontakt z rodzicem, który ma pozytywny wynik testu Sars-Cov2.

• Jedno dziecko z grupy „Kurczaki” od dnia 03.03.2021 r. do dnia 19.03.2021 r. przebywa na kwarantannie z uwagi na kontakt z rodzicem, który ma pozytywny wynik testu Sars-Cov2.

Gdy sytuacja ulegnie zmianie i podjęte zostaną inne działania zostaną Państwo o tym poinformowani.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10

Zarządzeniee nr 12 z dnia 26 lutego 2021 w sprawie przedłużenia czasowego zawieszenia zajęć grup: PSZCZÓŁKI, SMERFY.

Toruń, 26.02.2021 r.

Szanowni Rodzice

Informuję, że decyzją Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej biorąc pod uwagę warunki i możliwości organizacyjne placówki związane z sytuacją epidemiologiczną oraz w związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu, przedłuża się zawieszenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do dnia 05.03.2021 r. dla grup: „Pszczółki” i „Smerfy”. W tym okresie dzieci z tych grup objęte będą nauczaniem zdalnym.

Od dnia 01.03.2021 r. (poniedziałek), w dalszym ciągu z zachowaniem reżimu sanitarnego, w przedszkolu uruchomione zostaną 4 oddziały: „Kurczaki”, „Zuchy”, „Biedronki” i „Krasnale”.

Informuję, że w dniu dzisiejszym otrzymałam od pracownika PSSE informację o izolacji do dnia 6.03.2021 r. dziecka z grupy „Kurczaki” z uwagi na kontakt z rodzicem, który ma pozytywny wynik testu.

Drugie dziecko z grupy „Kurczaki” przebywa na kwarantannie od dnia 24.02.2021 r. do dnia 12.03.2021 r.

Gdy sytuacja ulegnie zmianie i podjęte zostaną inne działania zostaną Państwo o tym poinformowani.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10

Toruń, 24.02.2021 r.

Szanowni Rodzice,

Informuję, że w dniu dzisiejszym otrzymałam wiadomość o objęciu kwarantanną od dnia 24.02.2021 r. do dnia 06.03.2021 r. pracownika obsługi z uwagi kontakt z osobą, która ma pozytywny wynik testu w kierunku Sars-Cov2.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10

Toruń, 23.02.2021 r.

Szanowni Rodzice,

Informuję, że w dniu dzisiejszym otrzymałam wiadomość o izolacji od dnia 23.02.2021 r. do dnia 04.03.2021 r. nauczyciela z grupy „Smerfy” z uwagi na pozytywny wynik testu w kierunku Sars-Cov2. Po ustaleniu z pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zdecydowano, że grupa „Smerfy” pozostaje we wcześniej wyznaczonym terminie kwarantanny czyli do dnia 25.02.2021 r.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10

Toruń, 23.02.2021 r.

Szanowni Rodzice,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że dzieci z grupy „Zuchy” obecne w przedszkolu w dniu 15.02.2021 r. objęte zostały nadzorem epidemiologicznym do dnia 25.02.2021 r. z uwagi na kontakt z pracownikiem obsługi, który ma pozytywny wynik testu. Rodzice zobowiązani są do monitorowania stanu zdrowia dziecka, w tym mierzenia temperatury dzieciom dwa razy dziennie. W przypadku zaobserwowania dolegliwości u dziecka, rodzic powinien skontaktować się z lekarzem.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10

Zarządzenie nr 11 z dnia 22 lutego 2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć do 26.02.2021r.

Toruń, dnia 20.02.2021 r.

Szanowni Rodzice

W związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu, informuję, że:

 1. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, zawiesza się realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla całej placówki od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r.
 2. Grupa „Kurczaki” – zawieszenie zajęć do 26.02.2021 r., koniec kwarantanny 21.02.2021 r.

Grupa „Zuchy” – zawieszenie zajęć do 26.02.2021 r., bez kwarantanny

Grupa „Pszczółki” – zawieszenie zajęć do 26.02.2021 r., kwarantanna wcześniej nałożona do 25.02.2021 r.

Grupa „Smerfy” – zawieszenie zajęć do 26.02.2021 r., kwarantanna wcześniej nałożona

do 25.02.2021 r.

Grupa „ Krasnale” – zawieszenie zajęć do 26.02.2021 r., kwarantanna wcześniej nałożona do 25.02.2021 r.

Grupa „Biedronki” – zawieszenie zajęć do 26.02.2021 r., kwarantanna do 25.02.2021 r. dla dzieci, które były obecne dnia 15.02.2021 r.. z uwagi na kontakt z dzieckiem i pracownikiem, który ma pozytywny wynik testu. W najbliższym czasie z rodzicami dzieci objętych kwarantanną skontaktują się pracownicy Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć w placówce będzie prowadzona nauka na odległość z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego.

Gdy sytuacja ulegnie zmianie i podjęte zostaną inne działania zostaną Państwo o tym poinformowani.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10

Toruń, 20.02.2021 r.

Szanowni Rodzice

W związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że dzieci oraz nauczyciele z grupy „Biedronki” obecni dnia 15.02.2021 r. (poniedziałek) w przedszkolu, zostają objęci kwarantanną do dnia 25.02.2021r. włącznie ze względu na kontakt z dzieckiem, które ma pozytywny wynik testu. W tym okresie dzieci objęte będą nauczaniem zdalnym. W najbliższym czasie z rodzicami dzieci objętych kwarantanną skontaktują się pracownicy PSSE.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10

Zarządzenie nr 10 z dnia 19 lutego 2021 w sprawie przedłużenia czasowego zawieszenia zajęć.

Toruń, 19.02.2021 r.

Szanowni Rodzice

Informuję, że biorąc po uwagę warunki i możliwości organizacyjne placówki związane z sytuacją epidemiologiczną w związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu.

Informuje, że decyzją PSSE grupa „Kurczaki” do dnia 25.02.2021 r. ma  przedłużone zawieszenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (nie są objęte kwarantanną) z uwagi na wysoką absencję nauczycieli i pracowników obsługi.

Od dnia 22.02.2021 r. do dnia 25.02.2021 r. w przedszkolu będą funkcjonowały 3 grupy: „Zuchy”, „Biedronki” i trzecia grupa łączona, do której mogą przyjść dzieci nie objęte kwarantanną decyzją Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z grup: „Smerfy”, „Krasnale”, „Pszczółki”.

Gdy sytuacja ulegnie zmianie i podjęte zostaną inne działania zostaną Państwo o tym poinformowani.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10

Toruń, 19.02.2021 r.

Szanowni Rodzice

W związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu Państwowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że dzieci z grupy „ Biedronki” obecne w przedszkolu w dniu 12.02.2021 r. objęte zostały nadzorem epidemiologicznym do dnia 22.02.2021 r. z uwagi na kontakt z pracownikiem obsługi, który ma pozytywny wynik testu. Rodzice zobowiązani są do monitorowania stanu zdrowia dziecka, w tym mierzenia temperatury dwa razy dziennie. W przypadku zaobserwowania dolegliwości u dziecka, rodzic powinien skontaktować się z lekarzem.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10

Zarządzenie nr 9 z dnia 17 lutego 2021 w sprawie przedłużenia czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Toruniu.

Toruń, 17.02.2021 r.

Szanowni Rodzice

W związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że dzieci
z grupy „Pszczółki” (obecne w przedszkolu w dniu 15.02.2021 r.) zostają objęte od dnia 17.02.2021 r. do dnia 25.02.2021 r. kwarantanną z uwagi na kontakt z nauczycielem i pracownikiem obsługi zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Dzieci z grupy „Smerfy” i „Krasnale” (obecne w przedszkolu w dniu 15.02.2021 r.) mają przedłużoną kwarantannę do dnia 25.02.2021 r. z uwagi na kontakt z pracownikiem obsługi zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Dzieci z grupy „ Kurczaki” (obecne w przedszkolu w dniu 11.02.2021 r.) mają przedłużoną kwarantannę do dnia 21.02.2021 r. z uwagi na kontakt z nauczycielem zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

W tym okresie dzieci objęte będą nauczaniem zdalnym. W najbliższym czasie z rodzicami dzieci objętych kwarantanną skontaktują się pracownicy PSSE.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10

Zarzadzenie-nr-8-z-dnia-16-lutego-2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Toruniu.

Toruń, 16.02.2021 r.

Szanowni Rodzice

W związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że dzieci z grupy „Smerfy” i „Krasnale” oraz nauczyciele i pracownicy obecni dnia 08.02.2021 r. (poniedziałek) w przedszkolu, zostają objęci kwarantanną od dnia 16.02.2021 r. do dnia 18.02.2021 r. włącznie ze względu na kontakt z dzieckiem, które ma pozytywny wynik testu. W tym okresie dzieci objęte będą nauczaniem zdalnym. W najbliższym czasie z rodzicami dzieci objętych kwarantanną skontaktują się pracownicy PSSE.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10

Toruń, 15.02.2021 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że od dnia 16.02.2021 r. do dnia 19.02.2021 r. za zgodą Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zajęcia w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Toruniu zostają zawieszone z powodu braków kadrowych pracowników obsługi.

Od dnia 16.02.2021 r. do dnia 19.02.2021 r. we wszystkich grupach wiekowych wprowadzone zostanie nauczanie zdalne. Informacje dla dzieci i rodziców zamieszczane będą na stronie internetowej przedszkola: https://pm10torun.pl/

Gdy sytuacja ulegnie zmianie i podjęte zostaną inne działania zostaną Państwo o tym poinformowani.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10

Toruń, 15.02.2021 r.

Szanowni Państwo,
Informuję, że w dniu dzisiejszym (15.02.2021 r.) otrzymałam wiadomość od rodzica, który ma dzieci w grupach Smerfy i Krasnale, że dzieci będą miały wykonane testy w kierunku COVID-19. Jeżeli wyniki testów okażą się pozytywne dzieci, nauczyciele i pracownicy z grup Smerfy i Krasnale, którzy byli obecni w dniu 08.02.2021 r. (poniedziałek) przejdą na kwarantannę. W tej sytuacji w dniu jutrzejszym 16.02.2021 r. dzieci z grup Smerfy i Krasnale obecne w przedszkolu 8.02.2021 r. nie mogą przyjść do przedszkola. Termin kwarantanny wyznaczy PSSE.

Gdy sytuacja ulegnie zmianie i podjęte zostaną inne działania zostaną Państwo o tym poinformowani.
Z poważaniem
Elżbieta Piątkowska
Dyrektor PM nr 10

Toruń, 13.02.2021 r.

Szanowni Rodzice

W związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że dzieci z grupy „Kurczaki” obecne dnia 08.02.2021 r. (poniedziałek) w przedszkolu, zostają objęte kwarantanną od dnia 13.02.2021 r. do dnia 18.02.2021 r. włącznie ze względu na kontakt z nauczycielem, który ma pozytywny wynik testu. W tym okresie dzieci objęte będą nauczaniem zdalnym.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10

Toruń, 12.02.2021 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu dzisiejszym (12.02.2021 r.) otrzymałam wiadomość od nauczycielki grupy „Kurczaki”, że oczekuje na teleporadę lekarską i poprosi o skierowanie na wykonanie testu w kierunku COVID-19. Jeżeli wynik testu okaże się pozytywny dzieci i pracownicy, którzy mieli kontakt w dniu 08.02.2021 r (poniedziałek) z nauczycielką grupy „Kurczaki” przejdą na kwarantannę. Termin kwarantanny wyznaczy PSSE.

Gdy sytuacja ulegnie zmianie i podjęte zostaną inne działania zostaną Państwo o tym poinformowani.

Z poważaniem

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10

09.02.2021 r.

Szanowni Państwo,

 • Informuję, że nauczycielka z grupy „Kurczaki” od dnia 09.02.2021 r. do dnia 24.02.2021 r. przebywa na kwarantannie z uwagi na kontakt z osobą, która ma pozytywny wynik testu.
 • Jedno dziecko z grupy „Krasnale” od dnia 09.02.2021 r. do dnia 24.02.2021 r. przebywa na kwarantannie z uwagi na kontakt  zosobą, która ma pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
 • Jedno dziecko z grupy „Smerfy” od dnia 09.02.2021 r. do dnia 24.02.2021 r. przebywa na kwarantannie z uwagi na kontakt z osobą, która ma pozytywny wynik testu Sars-Cov2.
 • Informuję, że pracownik administracji do dnia 10.02.2021 r. przebywa w izolacji z uwagi na pozytywny wynik testu w kierunku Sars-Cov2.
 • Informuję, że jedno dziecko z grupy „Smerfy” do dnia 17.02.2021 r. przebywa na kwarantannie z uwagi na kontakt  zrodzicem, który ma pozytywny wynik testu.

Gdy sytuacja ulegnie zmianie i podjęte zostaną inne działania zostaną Państwo o tym poinformowani.

Elżbieta Piątkowska

dyrektor PM nr 10

03.02.2021

Szanowni Państwo,

· Informuję, że jedno dziecko z grupy „Biedronki” ma pozytywny wynik testu w kierunku Sars-Cov2. Dziecko ostatni raz obecne było w przedszkolu w dniu 22.01.2021 r. Po ustaleniu

z pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zdecydowano, że grupa „Biedronki” nie będzie objęta kwarantanną.

· Informuję, że pracownik administracji do dnia 10.02.2021 r. przebywa w izolacji z uwagi na pozytywny wynik testu w kierunku Sars-Cov2.

· Informuję, że jedno dziecko z grupy „Smerfy” do dnia 17.02.2021 r. przebywa na kwarantannie z uwagi na kontakt z rodzicem, który ma pozytywny wynik testu.

Gdy sytuacja ulegnie zmianie i podjęte zostaną inne działania zostaną Państwo o tym poinformowani.

Elżbieta Piątkowska

Dyrektor PM nr 10