Programy

 1. Przedszkole realizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego „Rozwój – Wychowanie – Edukacja” autorstwa Anny Stalmach-Tkacz i Kariny Muchy.

  Nauczyciele, wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, opracowują i realizują, zgodnie z podstawą programową,  programy własne.
  W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor dopuścił do realizacji następujące programy:

  🙂 „Pomóżmy maluchom polubić przedszkole” – program adaptacyjny,
  🙂 „Program zajęć stymulująco-terapeutycznych z wykorzystaniem ruchu rozwijającego
  Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi 5-6-letnimi”
  ,
  🙂 „Partnerzy przedszkola w środowisku” – program współpracy przedszkola ze
         środowiskiem, 
  🙂 „Spostrzegam, rozumiem, mówię – program stymulujący nabywanie kompetencji
  językowych i komunikacyjnych przez dzieci 3-letnie”
  ,
  🙂 „Z Ekoludkiem na Ty! – kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci w wieku przedszkolnym”,
  🙂 „Pobawmy się w teatr”,
  🙂 „Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących. Grupy przedszkolne”
  ,

   Nauka religii przebiega w oparciu o program do nauczania religii w wieku przedszkolnym „Kochamy dobrego Boga”.

  Dla każdego dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych nauczyciele specjaliści opracowują indywidualne programy terapii.

   

   

  PODSTAWA PROGRAMOWA

  🙂 Aby zapoznać się z podstawą programową wychowania przedszkolnego, prosimy otworzyć
  poniższy dokument.