Scenariusze zajęć

Przedstawiamy scenariusze zajęć prowadzonym różnymi metodami.

„Zestaw ćwiczeń gimnastyczno – relaksacyjnych metodą V. Sherborne” – opracowany system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspakajanych
w kontakcie z partnerem. Stosowanie metody ruchu rozwijającego przynosi korzyści dla dzieci: wspomaga rozwój, uczy współdziałania z partnerem, pozwala wykorzystać nagromadzoną energię, wykorzystać siłę, uczy koncentrowania się na wykonywanym zadaniu, wyzwala wśród dzieci wiele radości i śmiechu.

Anna Lewandowska

 

Scenariusz zajęć z udziałem rodziców – „Poznaję świat zmysłami”

Karolina Behrendt, Anna Lewandowska

Scenariusz zabaw muzyczno-ruchowych

Agnieszka Wiśniewska

Konspekt zajęć dla dzieci 6-letnich z zakresu zdrowego odżywiania

Agnieszka Wiśniewska, Ewelina Włodkowska