Projekt KIK/34

Szwajcarsko-Polskiego Program Współpracy (KIK/34)

 

Podstawowym celem Projektu KIK/34, realizowanego w latach 2011-2017 na terenie całego kraju, jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie otyłości i nadwadze oraz innym chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia
i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.

W ramach tego projektu realizujemy Zadanie 2. Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia
i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia
i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.

Idea programu zakłada, że w przedszkolu cała społeczność – pracownicy, dzieci
i rodzice – podejmą wspólne działania na rzecz poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia
i samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych oraz zwiększenie aktywności fizycznej.

Mamy nadzieję, że wspólny wysiłek wszystkich uczestników programu zaowocuje otrzymaniem przez przedszkole certyfikatu w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.