Aktywność w gronie rodziny

Przedszkole Miejskie NR 10 promuje aktywność sportową również wśród rodziców.

Placówka systematycznie od kilku lat organizuje festyny rodzinne.

 

Festyn rodzinny pod hasłem „ Dzień dla zdrowia
i radości”, który odbył się w czerwcu 2013 roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Celem imprezy to :

  • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu z rodzinną
  • Kształtowanie nawyku spędzania aktywnie czasu wolnego Integrowanie rodziców ze środowiskiem przedszkolnym Popularyzowanie rekreacyjnych form ruchowych
  • Rozwijanie zainteresowań, umiejętności i uzdolnień adekwatnych do możliwości dzieci
  • Kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i współodpowiedzialności
  • Zachęcanie do zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej i intelektualnej
  • Wdrażanie zasady „fair play” w rywalizacji sportowej

W bieżącym roku szkolnym również planujemy zorganizować rodzinną majówkę pod hasłem
„Z mamą i tatą żyję zdrowo i kolorowo”.