Aktywność fizyczna

ZABAWY PORANNE ZAJĄCZKI


ZABAWY RUCHOWE KURCZAKI

BAL KARNAWAŁOWY

„Podwodny świat”, to bal na sto par. W tanecznym korowodom przebierańców towarzyszyły liczne konkursy sportowe.

TANIEC TOWARZYSKI

W roku szkolnym 2013/2014 w ramach zajęć dodatkowych nasi wszyscy wychowankowie
2 razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach tanecznych prowadzonych przez trenera
Szkoły Tańca „BIT” w Toruniu.
Zajęcia te odbywają się na terenie naszego przedszkola.