Zasady rekrutacji

 REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Dnia 11 lutego 2019r. rusza rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

Proces rejestracji wniosków do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  trwa od 11 lutego 2019r. do 8 marca 2019r.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 stycznia 2019r.

Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji są zawarte w uchwale Rady Miasta Torunia nr 552/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli (dostępna od 11 lutego 2019 r.) http://torun.przedszkola.vnabor.pl/